Aanteekening:

den 14 Septemb: 1787 Saterdag middag daags voor de verlaating van Utrecht, was
van de Commissie te velden, alleen in woerden de Heere Blok van Leiden
en de Wit van Amsterdam, de heer van Foreest was naar ís Hage, en de andere
twee Heere naar Gorichem
Nota:
de Heer de Wit stelden een onbepaald vertrouwen in de Heer Blok.
op den namiddag bevonde zig bij deze Gecommitteerde te velden, de Burgemeester van Krimpen en
van Horchbach, vroedschap, beide van Schoonhooven, om over de verdeediging dees
Stad te raadpleegen,

Dirk Thijsman huzaar van de Rijngraaf van Zalm 1786

Toen bevond zig ook aldaar de franse
Sarse de affaire die de  stelgste verseekeringen gaf, dat
32.000 franse troepen, reeds in aantogt waaren. ------ kort daar
na verscheen dan ook de Rijn graaf van Zalm de heere van Schoonhoven,
ontvangen van de heer Blok een volmagt om over
de Troepes in de Stad, te kunnen en te  moogen gebieden naar goed vinden als
mede om innundatie te doen. En de krimperwaard te --- volmagt. Werd door
den Heer Blok aan de Wit --- met de franse Sarse de affaire in een Landkaart
zaaten te kijken voorgeleezen, en door de Wit goedgekeurd.
in dat Gezelschap werd dien middag over de verdeediging van Hollans en
Utrecht, in t breede gesprooken Utrecht zou zig zelf verdeedigen en de
Troepes aan de vaart en te Viaanen zouden zo rijt niet langer konden houden.
naar Schoonhoven, en Gorichem gaan waar door deze beide Steeden en
daar mede het geheele Hollandsche cordon in betere staat van teegen was
de beide genoemde Schoonhoves Heeren gingen te half 6 van Woerden, in het
volgst vertrouwen voor zo ver zij het boodig oordeelden, en reeden síavonds om
11 uuren nog weeder int om te laaten Jnundeeren. met de vroege morgen, kwaamen reeds
Hollandsche troepen van ----- om op Patent van de Commisse te velde doortogt
naar Woerden te verzoeken. Na deze volgde anderen, en dien morgen
ook reeds uittrekkende, op der gelijk Patent het garnisoen des stad
dit alles was als een donderslag voor die beide Heeren van Schoonhoven
toen kwamen de tijding dat Utrecht was verlaaten, dat des selfs Garnisoen
als mede van de Vaart en Viaanen de Vegt af naar Loenen, Nieuwersluis
xc: was gemarkeert
D. van Horbach

naar 1788
begin