1797
12 Feb.
dezen dag werden de Burgers van Stadsweegen opgeroepen om het reglement
van ít Stadsbestuur , 't geen sints lang door een Commissie ter naziening was in handen
gesteld, goed of af te keuren, deze oproeping geschieden in de bij dat Reglement
bepaalde Grondvergaderingen wordende het Reglement algemeen goedgekeurd.
Op deze dag zo hier als over de geheele Provincie Holland de Stenge-
regtigde Burgers, in hunne Grondver-

(d
it is het laatste wat er staat, het schijnt dat het
laatste katern uit dit boekje weg is)


naar begin